Disclaimer

Aan de inhoud op de website www.rijbewijskeuringsarts.nl en op onderliggende pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.

Rijbewijskeuringsarts.nl besteedt veel zorg aan deze site en de op deze site getoonde gegevens. Rijbewijskeuringsarts.nl zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door de toegang tot deze site, het gebruik van deze informatie, foto’s en documenten.

Informatie en/of foto’s mogen niet zonder toestemming van Rijbewijskeuringsarts.nl gebruikt worden voor welke doeleinden dan ook.