Medische vragen en advies rijbewijskeuring

Dokter Sadiek weet uit ervaring dat u tegen allerlei complexe vragen over uw medische – en/of rijbewijskeuring kunt aanlopen. Om die reden biedt hij speciaal voor u deze dienst aan. Heeft u medische vragen en advies nodig voor uw rijbewijskeuring, vraag dan een persoonlijk consult aan bij dokter Sadiek via afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl 

€75,- voor leden en niet leden

Maak een afspraak via afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl