Keuringen

Bij Rijbewijskeuringsarts.nl kunt u terecht voor de goedkoopste keuringen, van rijbewijskeuringen voor 75-plussers tot medische keuringen voor beroepschauffeurs

Bij Rijbewijskeuringsarts.nl kunt u terecht voor de goedkoopste keuringen, van rijbewijskeuringen voor 75-plussers tot medische keuringen voor beroepschauffeurs.

Code 95 keuringen (vakbekwaamheid)
Code 95 betreft een cursus voor beroepschauffeurs van 35 uur, die eens in de 5 jaar moet worden gevolgd. Beroepschauffeurs zien graag dat de datum van hun groot rijbewijs parallel loopt met de datum van de code 95. Zij kunnen bij ons terecht voor het medische gedeelte C/D/E keuring groot rijbewijs. Het
besluit (de verklaring van rijgeschiktheid) van het CBR dat na de keuring volgt is een jaar geldig. Wanneer de code 95 cursus vervolgens succesvol is afgerond, kan deze worden bijgeschreven op het rijbewijs bij de vernieuwing ervan bij de gemeente. Is de cursus nog niet is afgerond? Dan dient deze tijdig te worden afgerond.

Voor meer
informatie klik : https://www.rdw.nl/nrd/het-rijbewijs/richtlijn-vakbekwaamheid

Uw keuringsarts

De keuringen worden precies volgens de eisen van het CBR uitgevoerd door dr. Robert Sadiek en/of zijn team artsen. Dr. Sadiek en de artsen zijn toegewijde keuringsartsen die met een professioneel, maar menselijk oog werken.

De keuring

De rijbewijs- of medische keuring is bedoeld om vast te stellen of iemand lichamelijk en geestelijk voldoende gezond is om veilig en zelfstandig een voertuig te kunnen besturen. Het CBR besluit of de keurling geschikt of ongeschikt is. De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Bespreking vragen
 • Lichamelijk onderzoek (functioneren van armen, vingers, handen, gewrichten, benen en wervelkolom)
 • Beoordeling psychische toestand (OPS Score: oriëntatie stoornissen en geheugen stoornissen, oriëntatie, stoornissen en geheugen stoornissen, praktische vaardigheden, sociaal en persoonlijk functioneren)
 • Bloeddrukmeting
 • Ogentest
 • Urine onderzoek (op glucosurie) Tip: Laat uw ogen voor de keuring door een opticien (gratis) controleren om een eventuele herkeuring te voorkomen of verwijzing naar de oogarts.

Voorbereiding op de keuring (zie onze uitnodiging / afspraakbevestiging)

Naar de keuring neemt u zelf het volgende mee:

 • Uw keuringsverslag
 • Uw huidige rijbewijs
 • Schoon potje urine (hoeft niet nuchter)
 • Eventuele medicijnlijst
 • Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)

Na de keuring

Na de keuring mag rijbewijskeuringsarts dr. Sadiek geen uitspraak doen over uw medische geschiktheid. Hij schrijft zijn bevindingen op het keuringsverslag en verstuurt dit digitaal naar het CBR.  De uitslag krijgt u per brief of digitaal van het CBR.

Doorverwijzing

Soms wil het CBR meer informatie n.a.v. het keuringsverslag. U kunt dan worden verwezen naar een medisch specialist. Ook kunt u verplicht worden gesteld een rijtest af te leggen bij een deskundige van het CBR. Uw rijbewijskeuringsarts dr. Sadiek kan u precies informeren over wat u in zulk soort gevallen kunt verwachten.

Uitslag

De uitslag wordt per brief door het CBR aan u meegedeeld. Er zijn drie beslissingen mogelijk:

 • Geschikt: U kunt het rijbewijs laten vernieuwen op het gemeentehuis.
 • Geschikt met beperkende bepalingen: U kunt het rijbewijs laten vernieuwen, maar hierop worden bepaalde voorwaarden opgenomen waaronder u een motorrijtuig mag besturen. Voorbeelden van deze beperkingen zijn: een verplichte bril (code 01), een verplichting tot automaat(code 15) of een kortere geldigheidsduur van het rijbewijs (na het 75e levensjaar is die één tot drie jaar).
 • Ongeschikt: U krijgt geen Verklaring van geschiktheid en kunt uw rijbewijs niet laten vernieuwen. U kunt hiertegen in beroep gaan.

Het CBR geeft haar beslissing ook door aan de Dienst Wegverkeer (RDW) voor het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister.

Begin op tijd

Start op tijd met de keuringsprocedure. Dr. Sadiek adviseert u tenminste vier maanden voor het aflopen van de geldigheid van uw rijbewijs een afspraak te maken voor een rijbewijskeuring. De Verklaring van geschiktheid voor uw nieuwe rijbewijs is namelijk 1 jaar geldig.

Te laat?

Als u te laat bent en uw rijbewijs verloopt, dan rijdt u onverzekerd rond.

Snel en efficiënt

Een afspraak maken met RijbewijskeuringsArts.nl kan al binnen maximaal 48 uur – ook in het weekend. Via onderstaand formulier vraagt u meteen een keuring aan. Op het contactformulier kunt u aangeven om welke keuring het gaat en op welke dagen u een afspraak wenst.

Bevestiging

U ontvangt per e-mail een afspraakbevestiging van rijbewijskeuringsarts.nl.

Klik hier om online een afspraak te maken of bel 085-0180800.

Spoedkeuringen Hoofdpraktijk RijbewijskeuringsArts.nl,
5 avonden per week 21.00 – 22.00 (Locatie Nieuwegein, Koppeldijk 18, postcode 3439 LP). Spoedkeuringen op zaterdag en zondag in overleg.

LET OP! Bij verhindering dient u 24 uur voor uw afspraak contact op te nemen met ons via 085-0180800 om uw afspraak te verzetten. Bij het niet op tijd melden of niet verschijnen op uw afspraak zijn wij genoodzaakt het volledige keuringsbedrag bij u in rekening te brengen.