Wijziging gezondheidstoestand (16 tot 75 jaar)

U kunt alleen een rijbewijs krijgen, wanneer u medisch geschikt bent om veilig te rijden.

RijbewijskeuringsArts Header image

Medische keuring voor rijbewijsverlenging

Bij het aanvragen of verlengen van uw rijbewijs moet u een gezondheidsverklaring invullen en opsturen naar het CBR. Wanneer u één van de vragen met ja heeft beantwoord, zal het CBR u vragen zich te laten keuren. U krijgt de daarvoor bestemde keuringsverslagen vanuit het CBR. De gezondheidsverklaring kunt u kopen via de website van het CBR of bij uw gemeente. Bij het invullen van uw gezondheidsverklaring, kunt u aangeven van welke rijbewijzen u gebruik wilt blijven maken.

De morele verantwoordelijkheid om veilig de weg op te gaan ligt bij u als rijbewijshouder. Gelet op de strekking van de Wegenverkeerswet dient u als verkeersdeelnemer de verkeersveiligheid niet in gevaar te brengen, ook niet voor uzelf.

Van u wordt verwacht om een melding te doen bij het CBR om uw rijgeschiktheid te laten testen als u twijfelt over uw gezondheid en het effect hiervan op u als weggebruiker: In een brief van minister Harbers (I&W) aan de Tweede Kamer heeft hij verbeteringen van het ‘stelsel medische rijgeschiktheid’ uiteengezet. Deze brief houdt onder andere in dat er momenteel geen wettelijke meldingsplicht voor artsen en/of de rijbewijshouder is bij een wijziging in de medische situatie. Mogelijk gaat dit in de toekomst wel veranderen.

Wij adviseren u daarom om ingeval van een gewijzigde medische situatie met uw behandelend arts/specialist te overleggen. Als u zonder advies en eventuele medische keuring toch de weg op gaat en betrokken raakt bij een verkeersongeluk, kunnen de gevolgen hiervan voor u en overige verkeersdeelnemers ernstig uitvallen. Indien u schuldig wordt bevonden als de veroorzaker van het ongeluk door uw medische aandoening, bent u juridisch aansprakelijk en verzekeringstechnisch niet gedekt. Afhankelijk van de ernst van het ongeval, kunt u dan in aanraking met politie en justitie komen en strafrechtelijk worden vervolgd.

Wilt u een second opinion, dan kan dokter Robert Sadiek u adviseren en informeren. Leest u meer hierover op onze pagina:Medische vragen en advisering.

Heeft u meer dan één keuringsverslag ontvangen, voor bijvoorbeeld al langer bijkomende suikerziekte of hart- en vaatziekten? Dan vult de arts die keuringsverslagen in dezelfde keuringsafspraak voor u in. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

Op elk keuringsverslag staat of het kan worden ingevuld door een keurend arts of dat u daarvoor naar een specialist moet. Via deze link van het CBR kunt u dit achterhalen.

Is uw rijbewijs ingevorderd vanwege gebruik van alcohol- of drugs.
Om uw rijbewijs terug te krijgen stuurt het CBR u naar een psychiater (zij wijzen er een aan in uw buurt). Er wordt ook bloed geprikt. Wanneer u zelf heeft aangegeven dat u een drugs- of alcoholprobleem heeft gehad, kan het CBR het oordeel van een gewone keuringsarts vragen en pas daarna beslissen of doorverwijzing naar een psychiater nodig is. Deze keuring kunnen wij voor u uitvoeren en is een Rijbewijskeuring op medische gronden . Ingeval u van het CBR direct naar een specialist moet hiervoor, kunt u terecht bij onze samenwerkingspartner Rijbewijsbelang.

Heeft u een oogarts nodig voor een CBR rijbewijskeuring?
Wanneer het CBR u verwijst naar een oogarts, dan mag u in principe naar uw eigen behandelend specialist. Wanneer het CBR echter aangeeft dat ze een onafhankelijk specialist willen of wanneer u niet terecht kunt bij uw eigen specialist (oogartsen hebben vaak lange wachttijden), dan kunt u gebruik maken van oogkeuring.nl. Op de website van oogkeuring.nl vindt u adressen en telefoonnummers van aangesloten oogartsen waar u sneller terecht kunt.

Heeft u een neuroloog, internist, cardioloog of psychiater nodig?
Wanneer het CBR u verwijst naar een specialist, zoals een neuroloog, internist, cardioloog, psychiater, dan mag u in principe naar uw eigen behandelend specialist. Wanneer het CBR echter aangeeft dat ze een onafhankelijk specialist willen of wanneer u niet terecht kunt bij uw eigen specialist, dan verwijzen wij u als volgt:

Voor een neuroloog en/of psychiater kunt u terecht bij onze samenwerkingspartner Rijbewijskeuringdirect.
Voor een verwijzing naar overige specialisten zoals een internist en/of cardioloog kunt u ons een e-mail sturen via: specialist@rijbewijskeuringsarts.nl

Bij sommige gezondheidsproblemen wil het CBR met u proefrijden. Meer informatie vindt u op de website van het CBR

Chauffeurs tussen 16 en 75 jaar, die het rijbewijs willen halen of verlengen, moeten een gezondheidsverklaring invullen. Wanneer u één of meer vragen op de gezondheidsverklaring met ja heeft beantwoord, zal het CBR om een medische keuring vragen.

Deze keuring is voor rijbewijzen A, B (E) en T. Bij het halen of verlengen van een groot rijbewijs moet u altijd worden gekeurd en wanneer u 75 jaar of ouder bent, geldt dat ook.

Wanneer uw gezondheidssituatie is gewijzigd, wordt van u verwacht dat u een gezondheidsverklaring invult en opstuurt naar het CBR. U bent namelijk zelf verantwoordelijk om veilig deel te nemen aan het verkeer. Uw behandelend arts/specialist kan u adviseren of een keuring nodig is. De kans bestaat dat het CBR om een keuring vraagt op basis van de door u ingevulde gezondheidsverklaring.

Het CBR is verplicht om zeker te stellen dat u veilig kunt rijden. Ook moeten zij vaststellen of er eventuele aanpassingen aan uw voertuig nodig zijn. Zie regelgeving

Bij reeds bekende gezondheidsproblemen > begin tenminste 6 maanden - 1 jaar voor de verloopdatum van uw rijbewijs. Dat geeft u voldoende tijd, wanneer extra specialistische onderzoeken nodig zijn. Het CBR zal aangeven, hoelang uw rijbewijs geldig is en wanneer u opnieuw gekeurd moet worden. Meestal is dat 5 jaar. Bij sommige medische aandoeningen is dat korter (denk aan de ziekte van Parkinson of Alzheimer).

Bij gewijzigde gezondheidstoestand: zodra u van uw arts/specialist heeft gehoord dat een rijbewijskeuring nodig is, vult u direct een gezondheidsverklaring in. Ook al bent u nog niet helemaal hersteld. In overleg met uw keuringsarts beslist u wanneer hij/zij uw keuringsverslag naar het CBR stuurt. Eventueel wordt daarmee even gewacht in afwachting van uw verder herstel.

Ook nu beslist het CBR over de looptijd van uw rijbewijs.
Categorie A (motor) medisch Lidmaatschap prijs: € 62,50 Reguliere prijs: € 77,50 Categorie B/E (personenauto) medisch Lidmaatschap prijs: € 62,50 Reguliere prijs: € 77,50 Categorie T (tractor) medisch Lidmaatschap prijs: € 65,00 Reguliere prijs: € 77,50
U ontvangt 5% korting bij het maken van een online boeking! Maak afspraak