Medibuspas

Een beroepschauffeur moet op grond van artikel 74 van het Besluit Personenvervoer bij een controle een geldige geneeskundige verklaring kunnen overleggen die niet ouder is dan vijf jaar. Tot 2015 heette dit de medibuspas, nu heet het: Geneeskundige verklaring beroepspersonenvervoer, maar meestal wordt de term medibuspas nog gebruikt.

RijbewijskeuringsArts Header image

Geneeskundige verklaring beroepspersonenvervoer

Een medibuspas is 5 jaar geldig voor besloten vervoer (touringcar) en openbaar vervoer. Echter, in de CAO Openbaar Vervoer is voorzien in een korte looptijd, afhankelijk van de leeftijd. Informeert u eventueel bij uw werkgever, welke situatie voor u geldt.

Wanneer u als beroepschauffeur met passagiers rijdt in een bus voor openbaar vervoer of in gesloten vervoer (touringcar), moet u op aanvraag uw medibuspas kunnen tonen. Dit geldt zowel voor vervoer binnen Nederland als Internationaal.

Op grond van artikel 74 van het Besluit Personenvervoer. Lees hier meer over

Bij een ongecompliceerde keuring (u bent gezond) is de verwerkingstijd kort. Is er indicatie voor overleg of specialistisch onderzoek, dan is de verwerkingstijd daarvan afhankelijk en kan het meer tijd in beslag nemen. De looptijd van de medibuspas wordt bepaald door de CAO waaronder u valt. Maximaal 5 jaar maar eventueel korter volgens de CAO Openbaar Vervoer.
Combikeuring Medibus + Taxipas Lidmaatschap prijs: € 99,75 Reguliere prijs: € 99,75 Combikeuring rijbewijskeuring C/D (E) + Medibus/chauffeurskeuring Lidmaatschap prijs: € 99,75 Reguliere prijs: € 99,75 Medibus/chauffeurskeuring Lidmaatschap prijs: € 62,50 Reguliere prijs: € 77,50
U ontvangt 5% korting bij het maken van een online boeking! Maak afspraak