Medische vragen en advies rijbewijskeuring

Medische vragen en advies bij het wel/niet kunnen verkrijgen van het rijbewijs bij een medische aandoening. Unieke medische dienst bij RijbewijskeuringsArts.nl

RijbewijskeuringsArts Header image

Betrouwbare informatie en advies over medische keuringen

Waarom deze dienst?

Dokter Robert Sadiek van RijbewijskeuringsArts.nl vertelt dat er in de praktijk in ruime zin behoefte is aan medisch advies bij rijbewijskeuringen: “Burgers ervaren dat zij bij hun medische hulpvraag over rijbewijskeuringen vanuit diverse instanties geen maatwerk advies ontvangen. Vaak worden zij herhaaldelijk doorverwezen en blijft een advies en/of oplossing voor de specifieke medische situatie uit. Mogelijk ligt dit aan tijdgebrek of een matige kennis uit de specifieke keuringspraktijk. Het gevolg is helaas dat de persoon ervaart van het kastje naar de muur te worden gestuurd”.

Wat houdt deze dienst precies in?

Met meer dan 20 jaar ervaring in dit vak (meer dan 70.000 rijbewijskeuringen verricht) krijgt u van dokter Sadiek een op maat gesneden advies, die toegespitst is op uw specifieke medische situatie. Dokter Sadiek gaat met u in gesprek en zal met uw goedvinden uw medische situatie in relatie tot uw hulpvraag beoordelen. Hierna volgt zijn advies over de vervolgstappen die u zou kunnen nemen. De keus is aan u, want u bepaalt wat goed voor u is.

Welke voorbeelden uit de praktijk komen bij deze dienst voor?

 • U heeft een medische aandoening (bijvoorbeeld beginnende dementie) ontwikkeld: adviezen over de consequenties hiervan voor u in relatie tot autorijden;
 • Medicatiegebruik: adviezen over medicatiegebruik in relatie tot autorijden;
 • Vragen over rijtesten: in welke gevallen rijtesten bij het CBR aan de orde kunnen komen;
 • Blessures: hoe om te gaan met bijvoorbeeld een voetbalblessure, terwijl u de volgende dag moet afrijden;
 • Overmachtssituaties: door overmacht niet kunnen afrijden, wat dan te doen?
 • Medische aandoeningen en werk: mogelijkheden te kunnen blijven rijden en werken na bijvoorbeeld, epilepsie, herseninfarcten, diabetes mellitus, hartaandoeningen;
 • Medische verklaringen: bijvoorbeeld voor uw verzekeraar bij schade door toedoen van een ander;
 • Verschillen van inzicht over rijvaardigheid van de ouder: een of meer kinderen verschillen van mening over de rijvaardigheid van ouder, terwijl deze wilsbekwaam is.

De voordelen voor u:

 • Tijdwinst; u wordt gericht geholpen en niet van het kastje naar de muur gestuurd;
 • Snel, deskundig en maatwerk advies: u wordt geholpen, u krijgt het juiste en beste advies van dokter Sadiek zelf (algemeen medisch directeur van RijbewijskeuringsArts.nl, BIG-geregistreerd arts en voormalig medisch adviseur van het CBR);
 • U betaalt slechts €75,- (incl. BTW), voor leden en niet leden (voor gesprek, medische beoordeling en advies). Na het advies van dokter Sadiek, kunt u ingeval van een medische keuring bij RijbewijskeuringsArts.nl een korting van €30,- op de keuring krijgen.

Kortom: dokter Robert Sadiek denkt graag met u mee in oplossingen die tegemoetkomen aan uw hulpvraag én die medisch verantwoord zijn. Hij heeft als motto: “u medisch helpen is mijn roeping, daarom ben ik dienstverlener”! Afspraak maken? Dat kan op aanvraag via: afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl