Vrachtauto / bus (CDE en inclusief Code-95)

Bij het behalen van een groot rijbewijs in deze categorie moet een chauffeur worden gekeurd en vervolgens elke 5 jaar bij verlenging van het rijbewijs.

RijbewijskeuringsArts Header image

Groot rijbewijs medische keuring

Een keuring is 12 maanden geldig. Wilt u aanvullende rijbewijzen halen, bijvoorbeeld voor een aanhanger, doet u dat dan in deze 12 maanden. Anders moet u opnieuw worden gekeurd.

U kunt alleen een rijbewijs krijgen, wanneer u medisch geschikt bent om veilig te rijden. Bij het aanvragen of verlengen van uw rijbewijs moet u een gezondheidsverklaring invullen en opsturen naar het CBR. Wanneer u één van de vragen met ja heeft beantwoord, zal het CBR u vragen zich te laten keuren. U krijgt de daarvoor bestemde keuringsverslagen vanuit het CBR.

De gezondheidsverklaring kunt u kopen via de website van het CBR of bij uw gemeente. Bij het invullen van uw gezondheidsverklaring, kunt u aangeven van welke rijbewijzen u gebruik wilt blijven maken.

keuringsbus Keuringsbus
Spoedkeuring

Keuren bij uw bedrijf

Groot rijbewijskeuring op locaties van transportbedrijven, rijscholen voor groot rijbewijzen en code 95 opleidingen.

Voordeel: tijdwinst en goedkoeper voor zowel werkgever als werknemer. Wij keuren op uw locatie bij een aanmelding van 15 chauffeurs.

Neem contact op

Voor bijvoorbeeld suikerziekte of hart- en vaatziekten kunnen in dezelfde keuringsafspraak worden uitgevoerd. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

Op elk keuringsverslag staat of het kan worden ingevuld door een keurend arts of dat u daarvoor naar een specialist moet. Via deze link van het CBR kunt u dit achterhalen.

Is uw rijbewijs ingevorderd vanwege gebruik van alcohol- of drugs.
Om uw rijbewijs terug te krijgen stuurt het CBR u naar een psychiater (zij wijzen er een aan in uw buurt). Er wordt ook bloed geprikt. Wanneer u zelf heeft aangegeven dat u een drugs- of alcoholprobleem heeft gehad, kan het CBR het oordeel van een gewone keuringsarts vragen en pas daarna beslissen of doorverwijzing naar een psychiater nodig is. Deze keuring kunnen wij voor u uitvoeren en is een Rijbewijskeuring op medische gronden . Ingeval u van het CBR direct naar een specialist moet hiervoor, kunt u terecht bij onze samenwerkingspartner Rijbewijsbelang.

Heeft u een oogarts nodig voor een CBR rijbewijskeuring?
Wanneer het CBR u verwijst naar een oogarts, dan mag u in principe naar uw eigen behandelend specialist. Wanneer het CBR echter aangeeft dat ze een onafhankelijk specialist willen of wanneer u niet terecht kunt bij uw eigen specialist (oogartsen hebben vaak lange wachttijden), dan kunt u gebruik maken van oogkeuring.nl. Op de website van oogkeuring.nl vindt u adressen en telefoonnummers van aangesloten oogartsen waar u sneller terecht kunt.

Heeft u een neuroloog, internist, cardioloog of psychiater nodig?
Wanneer het CBR u verwijst naar een specialist, zoals een neuroloog, internist, cardioloog, psychiater, dan mag u in principe naar uw eigen behandelend specialist. Wanneer het CBR echter aangeeft dat ze een onafhankelijk specialist willen of wanneer u niet terecht kunt bij uw eigen specialist, dan verwijzen wij u als volgt:

Voor een neuroloog en/of psychiater kunt u terecht bij onze samenwerkingspartner Rijbewijskeuringdirect.
Voor een verwijzing naar overige specialisten zoals een internist en/of cardioloog kunt u ons een e-mail sturen via: specialist@rijbewijskeuringsarts.nl

Code 95 betreft een cursus voor beroepschauffeurs van 35 uur, die eens in de 5 jaar moet worden gevolgd. Wanneer de code 95 cursus vervolgens succesvol is afgerond, kan deze worden bijgeschreven op het rijbewijs bij de vernieuwing ervan bij de gemeente. Is de cursus nog niet is afgerond? Dan dient deze tijdig te worden afgerond.

Tip: beroepschauffeurs zien graag dat de datum van hun groot rijbewijs parallel loopt met de datum van de code 95. U hoeft voor code 95 niet apart te worden gekeurd. Gezien de kosten om de nieuwe code 95 op uw rijbewijs te laten bijschrijven, kan het goedkoper zijn om eerder uw rijbewijs te laten verlengen, zodat deze gelijk loopt met uw code 95. U kunt bij ons terecht voor het medische gedeelte C/D/E keuring groot rijbewijs. Het besluit (de verklaring van rijgeschiktheid) van het CBR dat na de keuring volgt, is een jaar geldig. Rijdt u niet beroepsmatig, dan heeft u geen code 95 nodig.

Leest u meer hierover op de websites van de RDW en het CBR:

Beroepschauffeurs van bussen, zowel openbaar vervoer, als gesloten vervoer (touringcar) dienen een Medische verklaring Beroepspersonenvervoer bij zich te dragen en op aanvraag te tonen. Deze verklaring is een pasje, dat vroeger de Medibuspas werd genoemd en wordt in dagelijks gebruik nog steeds zo genoemd. Wilt u als beroepschauffeur gaan rijden in een bus, dan heeft u een Medibuspas nodig. U kunt meer lezen hierover op: Medibuspas. U kunt daar ook aangeven, wanneer u gelijktijdig uw rijbewijs wilt verlengen.

Alle chauffeurs in het bezit van het Groot Rijbewijs moeten elk 5 jaar worden gekeurd (C en/of D rijbewijs /evt. met aanhanger E).

Wettelijk vereist, zowel bij rijden in Nederland als Internationaal. Zie regelgeving

Begin ten minste vier tot vijf maanden voor de verloopdatum van uw rijbewijs. Dat geeft u voldoende tijd, bijvoorbeeld wanneer extra specialistische onderzoeken nodig zijn. U moet elke 5 jaar opnieuw worden gekeurd.

Wij adviseren u bij een positieve uitslag ofwel een verklaring van geschiktheid vanuit het CBR eventueel te wachten met het verlengen van uw rijbewijs bij de gemeente, zodat uw rijbewijs niet te vroeg ingaat. Als uw rijbewijs bijvoorbeeld nog niet is verlopen, kunt u de verklaring van geschiktheid een jaar bewaren (maximum).
Categorie C/D/E (vrachtauto/bus) Lidmaatschap prijs: € 62,50 Reguliere prijs: € 77,50
U ontvangt 5% korting bij het maken van een online boeking! Maak afspraak