Taxikeuring

Om te mogen rijden met een taxi heeft u een taxipas (chauffeurskaart taxi) nodig. Dit geldt ook voor groepsvervoer, zoals vervoer van en naar school, dagopvang en dergelijke.

RijbewijskeuringsArts Header image

Medische beoordeling voor taxichauffeurs

Deze pas is een chipkaart die u in de boordcomputer van de taxi moet schuiven, voordat u gaat rijden. De taxipas wordt uitgegeven en geadministreerd door het KIWA. Zij vereisen een medische keuring die niet ouder mag zijn dan vier maanden.

Kiwa Register geeft namens de Inspectie Leefomgeving en Transport de chauffeurspassen uit. Om een pas te kunnen aanvragen of verlengen, hebt u een aanvraagformulier nodig. Deze kunt u aanvragen via het contactformulier op de website van Kiwa of via telefoonnummer 088-9984400. Bij het aanvraagformulier hoort een geneeskundige verklaring.

De geneeskundige verklaring neemt u mee naar de medische keuring. De arts zal dit formulier voor u invullen. Medische informatie staat niet op het formulier om uw privacy en ons medisch beroepsgeheim te beschermen. De keuring voor de chauffeurspas taxi is in grote lijnen hetzelfde als een rijbewijskeuring.

Een nieuwe chauffeurspas wordt verstrekt zodra aan de volgende eisen is voldaan:

  • Een ingevuld en persoonlijk ondertekend aanvraagformulier met originele pasfoto
  • Een originele Verklaring omtrent het gedrag (niet ouder dan vier maanden); behalve ingeval van een verlenging en binnen 3 maanden tot het verlopen van de pas.
  • Een originele Geneeskundige verklaring (niet ouder dan vier maanden)
  • Een kopie van het geldige rijbewijs;
  • De leges;
  • Het chauffeursdiploma taxi (deze hoeft niet te worden meegestuurd).

Op de site van het KIWA kunt u de procedure ten aanzien van het aanvragen van een taxipas nalezen. lees verder op de Kiwa website

Iedereen de beroepsmatig personen wil vervoeren in een taxi ofwel alle taxichauffeurs werkzaam in Nederland.

Voor het vervoer per taxi heeft u een vergunning nodig (art. 74 Besluit Personenvervoer). Zie artikel

Als taxichauffeur bent u een bestuurder van groep 2. Dat is de groep waar ook buschauffeurs onder vallen. De eisen daarvoor zijn strenger dan de eisen voor een B/E rijbewijs. Dat is vooral van belang voor de eisen die aan uw ogen worden gesteld en voor het gebruik van bepaalde medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. In de Regeling eisen geschiktheid 2000 kunt meer hierover lezen.

De chauffeurspas taxi is vijf jaar geldig. Taxichauffeurs moeten elke vijf jaar een medische keuring ondergaan om hun pas te kunnen verlengen. Ons medisch team kan besluiten tot een kortere geldigheidsduur, wanneer er kans is op verslechterende gezondheidstoestand.

Als u volledig gezond bent, krijgt u gelijk na de keuring uw ingevulde formulier mee en kunt u dat opsturen naar het KIWA. lees meer.

Indien er wel gezondheidsvragen zijn, dan kan het zijn dat aanvullend onderzoek nodig is (een beoordeling door het CBR of door een medisch specialist). Daarvan is de duur van de keuringsprocedure dan afhankelijk.
Combikeuring Medibus + Taxipas Lidmaatschap prijs: € 99,75 Reguliere prijs: € 99,75 Combikeuring rijbewijskeuring C/D (E) + Taxipas Lidmaatschap prijs: € 99,75 Reguliere prijs: € 99,75 Taxipas keuring Lidmaatschap prijs: € 62,50 Reguliere prijs: € 77,50
U ontvangt 5% korting bij het maken van een online boeking! Maak afspraak