Regel uw rijbewijskeuring in 5 stappen

Bent u gezond genoeg om de weg op te gaan? Wij helpen u aan antwoorden. Tijdens een rijbewijskeuring en/of medische keuring, onderzoeken de artsen uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onze bevindingen worden gedocumenteerd in een keuringsverslag. Naar aanleiding van dit verslag besluit het CBR of u veilig en zelfstandig een voertuig kunt besturen.

RijbewijskeuringsArts Header image

Procedure CBR rijbewijskeuring uitgelegd

Voor de keuring stuurt u uw ingevulde Gezondheidsverklaring naar het CBR. Deze kunt u kopen bij de gemeente of online via het klantportaal van de CBR-website: mijncbr.nl. Hier kunt u inloggen met uw DigiD en middels iDeal betalen. Pas op voor andere fraudeleuze websites!

Voor de keuring dient u zich voor te bereiden. Controleer de checklist op de afspraakbevestiging van RijbewijskeuringsArts.nl: wat dient u mee te nemen en in orde te maken voor de keuring? Naar de keuring neemt u zelf het volgende mee:

 • Uw keuringsformulieren van het CBR, inclusief begeleidende brief
 • Uw huidige rijbewijs of andere legitimatie.
 • Urine (hoeft niet nuchter) van de dag van de keuring in een urinecontainertje (te koop bij elke drogist of apotheker). Urine is niet nodig als u reeds bekend bent met diabetes mellitus (suikerziekte).
 • Actueel medicatieoverzicht van apotheek/huisarts, ook als u geen medicijnen gebruikt.
 • Mondkapje, ter bescherming van uzelf, de arts en andere cliënten.
 • Pinpas. Een betaling middels PIN heeft onze voorkeur. Wij nemen alleen contant geld aan, als het echt niet anders kan.

Indien van toepassing:

 • Geldig lidmaatschap (ledenpas/nummer of betaalbewijs) van CNV, FNV, een leden- of thuiszorgorganisatie, een ouderenbond of een lokale seniorenvereniging. Op vertoon hiervan ontvangt u korting. Er vindt achteraf geen restitutie plaats wanneer u geen geldig lidmaatschap kunt aantonen.
 • Het recept van uw huidige bril/contactlenzen. Het recept dient voorzien te zijn van een vermelding sterkte en gezichtsscherpte/visus van elk oog afzonderlijk gemeten, zonder en met correctie. De arts kan dan zijn eigen meting vergelijken met die van de opticien. De oogmeting van de opticien of oogarts kan altijd achteraf worden opgestuurd naar RijbewijskeuringsArts.

Let op! Zorg dat u uw contactlenzen draagt tijdens de keuring. Neem ook de sterkte van de contactlenzen (doosjes) mee naar de keuring.

Tijdens de keuring stellen we vast of u lichamelijk en geestelijk voldoende gezond bent om zelfstandig een voertuig te kunnen besturen. De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Bespreking van vragen
 • Beoordeling gebruikte medicatie
 • Lichamelijk onderzoek. Zoals het functioneren van de armen, vingers, handen, gewrichten, benen en wervelkolom.
 • Beoordeling psychische toestand.We onderzoeken of er sprake is van geestelijke beperkingen of achteruitgang, aan de hand van OPS Score: oriëntatie, stoornissen en geheugenstoornissen, praktische vaardigheden, sociaal en persoonlijk functioneren.
 • Bloeddrukmeting.
 • Urineonderzoek(op glucosurie), indien van toepassing.
 • Ogentest(visus)

Tip! Laat uw ogen voor de keuring (gratis) door een opticien controleren. Zo kunt u een eventuele herkeuring of verwijzing naar de oogarts voorkomen

Na de keuring vult onze keuringsarts de medische bevindingen in het digitale keuringsverslag voor u in. Via het zorgdomein verzendt de arts het keuringsverslag met de zorgdomeincode (ZD-code) rechtstreeks en digitaal naar het CBR. De keuringsarts mag geen uitspraak doen over uw medische geschiktheid. Dit is voorbehouden aan het CBR: het CBR beslist over uw rijgeschiktheid. De uitslag krijgt u per brief of digitaal van het CBR.

Let op! Taxichauffeurs volgen de KIWA-procedure. Hierbij mogen onze artsen wel direct een uitspraak doen over uw rijgeschiktheid. Echter, bij constatering van een medische aandoening dient u eerst de CBR-procedure te doorlopen door de gezondheidsverklaring in te vullen en in te dienen bij het CBR: want taxi rijden begint met een geldig rijbewijs.

Naar aanleiding van het keuringsverslag is het mogelijk dat het CBR meer informatie verlangt. U kunt dan bijvoorbeeld worden doorverwezen naar een medisch specialist, of u wordt gevraagd een rijtest af te leggen bij een deskundige van het CBR. Als hier sprake van is hoort u dat van het CBR.

De uitslag wordt per brief en/of digitaal door het CBR aan u meegedeeld. Er zijn drie beslissingen mogelijk:

 • Geschikt
  U kunt het rijbewijs laten vernieuwen op het gemeentehuis.
 • Geschikt met beperkende bepalingen
  U kunt het rijbewijs laten vernieuwen, maar hierop worden bepaalde voorwaarden opgenomen waaronder u een motorrijtuig mag besturen. Voorbeelden van deze beperkingen zijn: een verplichte bril (code 01), een verplichting tot automaat (code 15) of een kortere geldigheidsduur van het rijbewijs (één tot drie jaar na het 75e levensjaar en bij medische aandoeningen).
 • Ongeschikt
  U krijgt geen Verklaring van geschiktheid en kunt uw rijbewijs niet laten vernieuwen. U kunt hiertegen in beroep gaan bij het CBR.

Het CBR geeft haar beslissing ook door aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) voor het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister.

Waarvoor kunt u een afspraak maken?Iedereen kan een afspraak maken, indien het nodig is zich medisch te laten keuren (voor het rijbewijs). Het kan voorkomen dat u deze keuring nodig hebt, in het geval van:

 • Alcohol, drugs en psychische stoornissen, waarbij wij u kunnen doorverwijzen.
 • Keuringen op uw bedrijf
 • Taxipaskeuringen
 • Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar (gewijzigde gezondheidstoestand)
 • Rijbewijskeuring groot C/D/E tot 75 jaar
 • Keuring Klein vaarbewijs
 • Rijbewijskeuring tot 75 jaar (medisch)
 • Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar
 • Medibus/touringcar chauffeurs
 • Medische keuring Turkse Dienstplicht
 • Keuring Turks rijbewijs
 • Oogkeuringen, waarbij wij u kunnen doorverwijzen.
 • Keuring (verlenging) Surinaams Rijbewijs
 • Code 95 keuringen (vakbekwaamheid)
 • Medische keuring KNAF (autosport)
 • Keuringen Motorrijbewijs (A)
 • Medische keuringen uitwisseling voor expats, studenten en au pairs
 • Medische vragen en advies rijbewijskeuring

Hoe kunt u een afspraak maken? Dat kan op verschillende manieren:

 1. Online via onze website:
 2. Via het contactformulier komt uw aanvraag direct in onze afsprakeninbox terecht: afspraken@rijbewijskeuringsdienst.nl. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.
 3. Vindt u het prettiger om uw afspraak telefonisch te regelen, of heeft u een specifieke vraag? Bel onze afsprakenassistenten: 085-0180800.
 4. Bent u werkzaam bij een (groot) bedrijf als chauffeur waarmee wij samenwerken, dan maakt u gebruik van de speciale afsprakenlink voor uw bedrijf.

Wie kan er een afspraak maken?

 • Bij RijbewijskeuringsArts.nl kunt u terecht van rijbewijskeuringen voor 75+’ers tot medische keuringen voor beroepschauffeurs.
 • Voor het besturen van een personenauto (rijbewijs B) is een keuring vereist vanaf 75 jaar.
 • Voor het besturen van bijvoorbeeld een vrachtwagen, bus of taxi is elke 5 jaar een keuring vereist, ongeacht de leeftijd. Echter, ingeval uw bedrijf onder het CAO Openbaar Vervoer valt, kan het voorkomen dat u vanaf uw 50ste jaar periodiek een medische keuring dient te ondergaan.
  De chauffeur/het bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld als er geen geldig rijbewijs is, in het geval van ongevallen; denk aan inzittendenverzekering.
 • Ook kan het voorkomen dat een persoon een wijziging in de gezondheidstoestand heeft (bijvoorbeeld door een aandoening, epilepsie, psychose, beroerte, ICD-implantaat, etc.). In dit geval kan een medische keuring aan de orde zijn (nog voordat de persoon 75 jaar oud is).
 • Rijbewijskeuring groot C/D/E tot 75 jaar
 • Keuring Klein vaarbewijs
 • Rijbewijskeuring tot 75 jaar (medisch)
 • Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar
 • Medibus/touringcar chauffeurs
 • Medische keuring Turkse Dienstplicht
 • Keuring Turks rijbewijs
 • Oogkeuringen, waarbij wij u kunnen doorverwijzen.
 • Keuring (verlenging) Surinaams Rijbewijs
 • Code 95 keuringen (vakbekwaamheid)
 • Medische keuring KNAF (autosport)
 • Keuringen Motorrijbewijs (A)
 • Medische keuringen uitwisseling voor expats, studenten en au pairs
 • Medische vragen en advies rijbewijskeuring

Waar kunt u de keuring laten uitvoeren?

RijbewijskeuringsArts.nl voert keuringen uit op meer dan 100 locaties in Nederland. Kijk welke locatie in uw buurt ligt
Kijk welke locatie in uw buurt ligt

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de uitslag van het CBR?

Indien u het niet eens bent met de beslissing van het CBR kunt u hiertegen in beroep. De procedure daartoe vindt u op de website van het CBR.

Procedure voor taxi keuring uitgelegd

Ook Taxichauffeurs kunnen bij RijbewijskeuringsArts.nl terecht voor de keuring.

De chauffeurspas taxi is minimaal 1 jaar tot maximaal 5 jaar geldig. Taxichauffeurs moeten elke vijf jaar een medische keuring ondergaan om hun taxipas te kunnen verlengen: maak gebruik van het KIWA formulier

Procedure voor autosport (KNAF) keuring uitgelegd

Ook autosportcoureurs kunnen bij RijbewijskeuringsArts.nl terecht voor de keuring.

Voor afgifte van een KNAF licentie is een jaarlijkse medische keuring nodig, bestemd voor de EU/Nationale KNAF licentie: u kunt inloggen op uw Mijn KNAF omgeving voor het keuringsformulier KNAF