Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar

Iedereen die 75 jaar is, mag alleen blijven rijden, wanneer hij/zij een medische keuring heeft ondergaan. Bent u 75 jaar of ouder dan moet u deze keuring ondergaan. Nadert u de 75 jaar, dan verloopt uw rijbewijs op uw verjaardag.

RijbewijskeuringsArts Header image

Betrouwbare en snelle keuringsservice voor senioren

Wanneer u nu uw rijbewijs moet verlengen en u bent bijvoorbeeld al 73 jaar, dan is uw nieuwe rijbewijs maar 2 jaar geldig. U moet zich daarom ook laten keuren wanneer u gedurende de looptijd van uw rijbewijs 75 jaar wordt. Die looptijd is doorgaans 5 jaar.

U kunt alleen een rijbewijs krijgen, wanneer u medisch geschikt bent om veilig te rijden. Bij het aanvragen of verlengen van uw rijbewijs moet u een gezondheidsverklaring invullen en opsturen naar het CBR. U krijgt de daarvoor bestemde keuringsverslagen vanuit het CBR.

De gezondheidsverklaring kunt u kopen via de website van het CBR of bij uw gemeente. Bij het invullen van uw gezondheidsverklaring, kunt u aangeven van welke rijbewijzen u gebruik wilt blijven maken.

Voor bijvoorbeeld suikerziekte of hart- en vaatziekten kunnen in dezelfde keuringsafspraak worden uitgevoerd. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

Op elk keuringsverslag staat of het kan worden ingevuld door een keurend arts of dat u daarvoor naar een specialist moet. Via deze link van het CBR kunt u dit achterhalen.

Is uw rijbewijs ingevorderd vanwege gebruik van alcohol- of drugs.
Om uw rijbewijs terug te krijgen stuurt het CBR u naar een psychiater (zij wijzen er een aan in uw buurt). Er wordt ook bloed geprikt. Wanneer u zelf heeft aangegeven dat u een drugs- of alcoholprobleem heeft gehad, kan het CBR het oordeel van een gewone keuringsarts vragen en pas daarna beslissen of doorverwijzing naar een psychiater nodig is. Deze keuring kunnen wij voor u uitvoeren en is een Rijbewijskeuring op medische gronden . Ingeval u van het CBR direct naar een specialist moet hiervoor, kunt u terecht bij onze samenwerkingspartner Rijbewijsbelang.

Heeft u een oogarts nodig voor een CBR rijbewijskeuring?
Wanneer het CBR u verwijst naar een oogarts, dan mag u in principe naar uw eigen behandelend specialist. Wanneer het CBR echter aangeeft dat ze een onafhankelijk specialist willen of wanneer u niet terecht kunt bij uw eigen specialist (oogartsen hebben vaak lange wachttijden), dan kunt u gebruik maken van oogkeuring.nl. Op de website van oogkeuring.nl vindt u adressen en telefoonnummers van aangesloten oogartsen waar u sneller terecht kunt.

Heeft u een neuroloog, internist, cardioloog of psychiater nodig?
Wanneer het CBR u verwijst naar een specialist, zoals een neuroloog, internist, cardioloog, psychiater, dan mag u in principe naar uw eigen behandelend specialist. Wanneer het CBR echter aangeeft dat ze een onafhankelijk specialist willen of wanneer u niet terecht kunt bij uw eigen specialist, dan verwijzen wij u als volgt:

Voor een neuroloog en/of psychiater kunt u terecht bij onze samenwerkingspartner Rijbewijskeuringdirect.
Voor een verwijzing naar overige specialisten zoals een internist en/of cardioloog kunt u ons een e-mail sturen via: specialist@rijbewijskeuringsarts.nl

De verplichte keuring vanaf 75 jaar geldt voor alle rijbewijzen: motor, personenauto, tractor en groot rijbewijs (C of D). Wij rekenen hetzelfde tarief voor alle rijbewijzen bij ouderen. Bent u lid van een Ledenorganisatie, ouderenbond, thuiszorginstelling of vakbond, dan krijgt u korting: zie Tarieven

Bij sommige gezondheidsproblemen wil het CBR met u proefrijden. Meer informatie vindt u op de website van het CBR

Iedereen die 75 jaar is of in de komende 5 jaar 75 jaar wordt. Bij alle soorten rijbewijzen (A, B, C, D, E en T).
Onze keuringarts zal eventueel aanvullende keuringsverslagen in dezelfde afspraak voor u invullen.

Wettelijke verplichte keuring vanaf 75 jaar. Zie regelgeving

Begin ten minste vier tot vijf maanden voor de verloopdatum van uw rijbewijs. Dat geeft u voldoende tijd, bijvoorbeeld wanneer extra specialistische onderzoeken nodig zijn.

U moet elke 5 jaar opnieuw worden gekeurd. Wij adviseren u bij een positieve uitslag ofwel een verklaring van geschiktheid vanuit het CBR eventueel te wachten met het verlengen van uw rijbewijs bij de gemeente, zodat uw rijbewijs niet te vroeg ingaat.

Als uw rijbewijs bijvoorbeeld nog niet is verlopen, kunt u de verklaring van geschiktheid een jaar bewaren (maximum).
Categorie A (motor) 75+ Lidmaatschap prijs: € 47,50 Reguliere prijs: € 77,50 Categorie B/E (personenauto) 75+ Lidmaatschap prijs: € 47,50 Reguliere prijs: € 64,50 Categorie T (tractor) medisch Lidmaatschap prijs: € 65,00 Reguliere prijs: € 77,50
U ontvangt 5% korting bij het maken van een online boeking! Maak afspraak