Klachten

RijbewijskeuringsArts Header image

Dokter Sadiek (directeur) heeft in de loop der jaren op een prettige en toegankelijke manier de dienstverlening aan u getracht aan te bieden. Desondanks komt een klacht over onze dienstverlening een enkele keer voor; deze beschouwen wij als een gratis advies van u. Ons streven is om samen met u tot een oplossing te komen en om onze dienstverlening continue te verbeteren.

Onterechte klachten

Er komen soms klachten binnen over artsen die niet bij ons werkzaam zijn. Zie bijvoorbeeld klacht.nl. Wij verzoeken u deze klachten desondanks te mailen naar: klachten@rijbewijskeuringsArts.nl. zodat wij hiervan op de hoogte zijn en/of de bevoegde autoriteiten hierover in kennis kunnen stellen.

Procedure

U kunt uw klacht indienen via klachten@rijbewijskeuringsArts.nl. Hierna ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht. Is de klacht voor RijbewijskeuringsArts.nl bedoeld, dan nemen wij uw klacht in behandeling en passen wij hoor-en wederhoor toe (een verhaal heeft altijd twee kanten). Tot slot volgt de afronding van uw klacht en hopen we u naar tevredenheid te kunnen berichten binnen 14 werkdagen. Is de klacht niet voor ons bestemd, dan zullen wij u zo goed mogelijk proberen door te verwijzen.

Klachten CBR

Helaas gaan uw klachten regelmatig over het handelen door het CBR. Dit betreuren wij!
U kunt uw klachten over het CBR rechtstreeks indienen bij het CBR: ‘Een klacht indienen’