Over ons

Iedereen verdient een kans op nauwkeurig medisch advies. Daarom is RijbewijskeuringsArts.nl de grootste en goedkoopste solopraktijk in Nederland. Door altijd het laagste tarief te bieden, hopen wij onbetrouwbare keuringen te voorkomen en de Nederlandse weg veiliger te maken.

RijbewijskeuringsArts Header image

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Medische keuringen zijn in het belang van iedereen: de bestuurder én de samenleving. Als medisch keuringsarts hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Sjahreen Schulte-Sadiek, Onderdirecteur en Sr. Bedrijfsjurist RijbewijskeuringsArts B.V.:

“Wij zijn nauw betrokken bij de keurling. Bent u onverhoopt niet tevreden? Dan kijk ik hoe we uw tevredenheid kunnen vergroten! Ook als u ontevreden bent over de keuring van een ander bedrijf, zal ik u helpen.”

Nauwkeurige dienstverlening, met een menselijke benadering

Algemeen medisch directeur dokter Robert Sadiek en juriste Sjahreen Schulte -Sadiek leiden het team van gespecialiseerde BIG-geregistreerde rijbewijskeuringsartsen. Zij worden ondersteund door de front office, medische afdeling, assistenten, planners, back office enzovoorts. Het team richt zich unaniem op een nauwkeurige dienstverlening, met een menselijk oog.

Lees meer over ons team
RijbewijskeuringsArts Header image

Visie

De noodzaak van medische-en rijbewijskeuringen in ons land, ook binnen de EU, neemt toe door verschillende ontwikkelingen en opgaven waar we als samenleving voor staan.

We hebben te maken met onze toenemende groep senioren die graag veilig en gezond de weg op willen gaan, onze beroepschauffeurs die periodiek gekeurd moeten worden, doorwerkers na het pensioen, open EU-grenzen, de kwaliteit van rijbewijskeuringen binnen de EU en de toename van onveilig verkeersgedrag door bijvoorbeeld drank, medicatiegebruik, drugs en lachgas.

Ook zien we de werkdruk bij de huisartsen die graag een beroep op ons doen en hun patiënten naar ons doorverwijzen, ook bij een wijziging in uw medische gezondheid, ongeacht uw leeftijd.

Helaas zien we ook dat u steeds meer te maken krijgt met hoge kosten bij de boodschappen, elektra, gas enzovoorts.

Missie

Wij weten dat uw rijbewijs veel waard is voor u en zien het als onze maatschappelijke taak om u hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. Onze missie is om ervoor te zorgen dat u deskundig wordt gekeurd en dat de keuring betaalbaar is. Door eerlijk, slim en efficiënt te werken maken wij dit mogelijk.

In ons werk voldoen wij aan de medische beroepsethiek, wet- en regelgeving, kwaliteit, betrokkenheid en servicegerichtheid. Ons bedrijf kenmerkt zich door de volgende kernwaarden: snelle service, toegankelijk voor eenieder, zorgvuldig, kwaliteit, transparant, respect en vertrouwen.

Hoe onderscheiden wij ons?

Keuringsbedrijven schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Hoe onderscheiden wij ons?

Deskundige expertise

Onze algemeen medisch directeur dokter Robert Sadiek was jarenlang medisch adviseur bij het CBR, traint onze BIG-geregistreerde/Arbo artsen conform specifieke CBR-kennis.

Bij RijbewijskeuringsArts B.V. leidt hij een team van gespecialiseerde BIG-geregistreerde/Arbo artsen, die ook in andere vakgebieden werkzaam zijn (zoals de psychiatrie, verslavingszorg, cardiologie, neurologie, radiologie, chirurgie, bedrijfsgeneeskunde en huisartsen).

Persoonlijke dienstverlening

Bij ons wordt iedereen op persoonlijke, dienstverlenende en deskundige wijze benaderd. Wij besteden aan iedereen de nodige tijd, ook als u minder fysiek belast bent. Om een uitstekende dienstverlening waar te kunnen maken, behandelen wij dan ook altijd in persoon (en niet via video of telefoon).

Een vast en laag tarief

Wij hanteren een eenmalig laag tarief. Heeft u meerdere keuringsverslagen, een extra consult, of komen er vanuit het CBR aanvullende vragen tot beoordeling door onze artsen? Ook dan blijft u binnen het eenmalige tarief, en ontvangt u geen extra kosten. Bent u documenten of keuringsverslagen vergeten mee te nemen naar de keuring? Dan lossen we dat samen op en berekenen we ook geen extra kosten.

Transparant en correct

Bij ons betaalt u nooit vooraf, maar altijd na de keuring (bij voorkeur via PIN). Uw betaling wordt nauwkeurig geregistreerd en u ontvangt altijd een pinbon of kwitantie.

Partnerschappen en breed netwerk

Wij onderhouden partnerschappen met diverse ledenorganisaties, thuiszorginstellingen, vakbonden, ouderenbonden en bedrijven. Daarnaast putten wij uit een breed netwerk waar we mee samenwerken of naar doorverwijzen, met daarin diverse medische experts en gecertificeerde arboartsen.

Tijdlijn

Studententijd

Als student Geneeskunde begon dokter Robert Sadiek senioren te helpen. Dit deed hij bij Thuiszorg Amstelring, waar hij 10 jaar manager Personen Alarmering was. Hier ontstond zijn passie voor ouderenhulp, die altijd op de voorgrond heeft gestaan.

Arts in de praktijk

Als arts heeft dokter Robert Sadiek op diverse vlakken gewerkt: hij werkte voorheen als verslavingsarts, is geregistreerd huisarts (in Suriname) en werkt nog steeds als arboarts.

Arts/medisch adviseur bij het CBR

Dokter Robert Sadiek beoordeelde de medische dossiers voor het CBR.

Oprichting RijbewijskeuringsArts

2008

Als arts/medisch adviseur bij het CBR constateert dokter Robert Sadiek een grote behoefte aan kwalitatieve keuringen. Hier wil hij iets aan doen en richt RijbewijskeuringsArts op als eenmanszaak.

RijbewijskeuringsArts B.V.

2019

In een paar jaar is het bedrijf flink gegroeid! Hoogtijd voor de volgende stap: een B.V.

Tientallen artsen, 100+ locaties

2020

RijbewijskeuringsArts is uitgegroeid tot een B.V. met tientallen artsen en meer dan 100 locaties door heel Nederland. En het unieke initiatief keuringsbussen opgestart.

Oprichting Nederlandse Vereniging van Rijbewijskeuringsartsen

2022

De Nederlandse Vereniging van Rijbewijskeuringsartsen wordt mede door voorzitter dokter Robert Sadiek in het leven geroepen. De vereniging heeft als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door artsen, op het gebied van medische- en rijbewijskeuringen. De vereniging slaat een vuist tegen malafide bedrijven, waar de burger de dupe van kan worden.

Lidmaatschap Vereniging voor Keuringsartsen

2023

Doelstellingen

  • Kwaliteitsborging middels (bij)scholing van vakinhoudelijke experts.
  • Cursus in overleg en in samenwerking met CBR
  • Goede contacten onderhouden met externe partijen, waaronder overheidsinstellingen

Certificering Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering

2023

Robert Sadiek is door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) gecertificeerd als Reizigersgeneeskundige en reisvaccinatie-dokter voor reisvaccinaties en reisadviezen wereldwijd.

RijbewijskeuringsArts Robert Sadiek
RijbewijskeuringsArts Header image

De meest betaalbare en secure gezondheidskeuring, voor iedereen.

Het leven is al duur genoeg. Daarom zorgen wij ervoor dat de kosten van onze keuringen zo laag mogelijk blijven. Zo heeft iedereen een kans op de meest nauwkeurige en betaalbare keuring.

Hoe maken we dit mogelijk?

  • In het eerste telefonisch contact zorgen we dat alle nodige informatie voor de keuring compleet wordt gemaakt. Hierdoor zien we niks over het hoofd en voorkomen we dat er een extra consult nodig is.
  • U ontvangt korting op het reguliere tarief wanneer u lid bent van de vakbond, ouderenbond, thuiszorginstelling of seniorenvereniging.
  • U ontvangt korting wanneer u een aanvraag doet via de website, omdat dit onze telefonisten minder tijd kost.
  • U betaalt maar één keer, omdat alle dienstverlening zit besloten in een eenmalig tarief. Ook bij meerdere keuringsverslagen maakt u geen extra kosten en is geen dubbele afspraak nodig. Is er een extra consult nodig, bij aanvullende vragen vanuit het CBR en beoordeling/consult door onze artsen? Ook dan worden er geen extra kosten gerekend.
Regel uw rijbewijskeuring in 5 stappen

Partnerschappen

Onze partners variëren van ledenorganisaties, thuiszorginstellingen, ouderenbonden, vakbonden en seniorenverenigingen tot specialistische artsen en bedrijven (zoals rijschoolopleidingen, taxibedrijven, transportbedrijven, Code 95-opleidingen en re-integratiebureaus).

Reactiva B.V.

RijbewijskeuringsArts.nl werkt samen met de gecertificeerde arbodienst Reactiva B.V.
Bezoek Reactiva B.V. website

Oogkeuring.nl (Okulus Keuringen B.V.).

Wij werken samen met de gespecialiseerde oogheelkundige artsen van Oogkeuring.nl
Bezoek Oogkeuring.nl website

Rijbewijsbelang

Is uw rijbewijs ingevorderd vanwege gebruik van alcohol- of drugs.
Om uw rijbewijs terug te krijgen stuurt het CBR u naar een psychiater (zij wijzen er een aan in uw buurt). Er wordt ook bloed geprikt. Wanneer u zelf heeft aangegeven dat u een drugs- of alcoholprobleem heeft gehad, kan het CBR het oordeel van een gewone keuringsarts vragen en pas daarna beslissen of doorverwijzing naar een psychiater nodig is. Deze keuring kunnen wij voor u uitvoeren en is een Rijbewijskeuring op medische gronden . Ingeval u van het CBR direct naar een specialist moet hiervoor, kunt u terecht bij onze samenwerkingspartner Rijbewijsbelang.

Rijbewijskeuringdirect

Heeft u een neuroloog, internist, cardioloog of psychiater nodig?
Wanneer het CBR u verwijst naar een specialist, zoals een neuroloog, internist, cardioloog, psychiater, dan mag u in principe naar uw eigen behandelend specialist. Wanneer het CBR echter aangeeft dat ze een onafhankelijk specialist willen of wanneer u niet terecht kunt bij uw eigen specialist, dan verwijzen wij u als volgt:

Voor een neuroloog en/of psychiater kunt u terecht bij onze samenwerkingspartner Rijbewijskeuringdirect.
Voor een verwijzing naar overige specialisten zoals een internist en/of cardioloog kunt u ons een e-mail sturen via: specialist@rijbewijskeuringsarts.nl

Meer partnerschappen
RijbewijskeuringsArts logo