Expats (professionals van alle beroepsgroepen) naar het buitenland

RijbewijskeuringsArts Header image

Bent u van plan om binnenkort naar het buitenland te gaan voor een langere periode voor uw werk? Dan is het zo dat u daarvoor verplicht bent een medische verklaring te tonen in het desbetreffende land.

Voor deze verklaring dient u een medische keuring (expatkeuring) te ondergaan zodat de arts u kan adviseren of u voldoet aan de gezondheidseisen van het desbetreffende land. De medische keuring kan eventueel aangevuld worden met de benodigde vaccinaties.

Na het maken van de afspraak, ontvangt u een overzicht van wat u mee moet nemen. U zendt ons voorafgaand aan de afspraak het formulier van de ambassade. De inhoud van de keuring hangt af van de eisen van het land van bestemming. Dit staat op het keuringsformulier wat u krijgt bij het aanvragen van het visum of van het bedrijf.

Na de keuring ontvangt u bij medische geschiktheid een bewijs van goedkeuring. Na uw terugkeer in Nederland, kan een medische keuring opnieuw nodig zijn, om uit te sluiten dat u in het buitenland ziekten heeft opgelopen.

Toelichting bij opbouw van het tarief en de inhoud van de keuring:
  • Lichamelijk onderzoek;
  • Het invullen van de verschillende documenten;
  • Reisadvies met betrekking tot de te nemen vaccinaties, aanvullende ziektekostenverzekering enzovoorts.
Een meerprijs kan aan de orde zijn ingeval van opvragen van labuitslagen en medische informatie van de persoon bij medisch specialisten.

Deze keuringssoort kunt u aanvragen via afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl