Gehandicapten- parkeerkaart (invalidenparkeerkaart)

RijbewijskeuringsArts Header image

Wist u dat u een gehandicaptenparkeerkaart kunt aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven?

Het aanvraagformulier vraagt u namelijk bij uw gemeente aan. Heeft u geen vaste woon-of verblijfplaats, dan kunt u het formulier bij het CBR aanvragen.

Wij adviseren u eerst bij uw gemeente te informeren welke procedure u moet volgen bij de aanvraag of verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart.

Het door u ingevulde aanvraagformulier stuurt u voorafgaand aan de keuringsafspraak op naar ons kantoor in Houten (op de afspraakbevestiging ontvangt u aanvullende informatie hierover).

Als u voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking wil komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De keuringsarts beoordeelt uw medische situatie. Het medisch onderzoek bestaat uit: eigen observatie, anamnese en lichamelijk onderzoek. Ook kan de arts aanvullende informatie bij uw behandelaar opvragen, nadat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De medische keuring vindt conform de Richtlijn Gehandicaptenparkeerkaart voorzieningen 2022 van de Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV) plaats.

Na afloop van de medische keuring zal de arts u berichten of u al dan niet in aanmerking komt voor de gevraagde gehandicaptenparkeerkaart.

Bij een positieve uitkomst zal de arts de geldigheidsduur van gehandicaptenparkeerkaart aangeven (minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar).

Bij ons betaalt u niet vooraf, maar na de keuring.
Deze keuringssoort kunt u aanvragen via afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl

Toelichting bij opbouw van het tarief en de inhoud van de keuring:

Bij de medische keuring kunnen naast de eigen observatie, anamnese (medische voorgeschiedenis die u vertelt) en lichamelijk onderzoek ook bijvoorbeeld medische rapportages van specialisten en labuitslagen betrokken worden.

Een meerprijs kan aan de orde zijn ingeval van opvragen van labuitslagen en medische informatie van de persoon bij medisch specialisten. Meer informatie kunt u teruglezen op de websites:

De kaart die u in Nederland krijgt valt onder een Europees gehandicaptenkaart. Geldig: in alle landen van de Europese Unie.

Als particulier kunt u 2 soorten gehandicaptenparkeerkaarten aanvragen:
  • bestuurderskaart;
  • passagierskaart.

Wanneer: als u ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken, dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen.

Er staat een hoofdletter B op de bestuurderskaart. De bestuurderskaart is persoonsgebonden. Dit betekent dat u geen eigen voertuig hoeft te hebben om de kaart aan te kunnen vragen. Ook vermelding van het kenteken van het voertuig op de kaart is niet nodig. Wel dient u in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

Wanneer: als u een handicap heeft en niet zelf kunt rijden, kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur bijvoorbeeld op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. Ook hier geldt dat de kaart persoonsgebonden is en dat vermelding van het kenteken van het voertuig op de kaart niet nodig is.

Op de passagierskaart staat een hoofdletter P.

Voorwaarden aanvraag zijn:

  • U kunt ten minste een half jaar met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken, niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen.
  • U heeft de bestuurder continu nodig bij vervoer van deur tot deur.

Ja, dat kan als zij aan dezelfde bovenstaande voorwaarden voldoen.

U kunt een gecombineerde bestuurderskaart en passagierskaart aanvragen als:
  • u blijvend van een rolstoel gebruik maakt;
  • u kunt aantonen dat u ernstige lichamelijke beperkingen heeft waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft.