Sporters naar het buitenland

RijbewijskeuringsArts Header image

Uniek in Nederland. Dokter Robert Sadiek voert ook medische keuringen uit voor sporters die naar het buitenland gaan voor hun sportcarrière.
Bent u van plan om binnenkort hiervoor naar het buitenland te gaan voor een langere periode? Dan is het zo dat u daarvoor verplicht bent een medische verklaring te tonen voor verblijf.

Voor deze verklaring dient u een medische keuring te ondergaan, zodat de arts u kan adviseren of u voldoet aan de gezondheidseisen van het desbetreffende land.

Na uw terugkeer in Nederland, kan een medische keuring opnieuw nodig zijn, om uit te sluiten dat u in het buitenland ziekten heeft opgelopen.

Toelichting bij opbouw van het tarief en de inhoud van de keuring:

Bij de medische keuring kunnen naast de eigen observatie, anamnese (medische voorgeschiedenis die u vertelt) en lichamelijk onderzoek ook bijvoorbeeld medische rapportages van specialisten, lab uitslagen en vaccinatieboekjes betrokken worden.

Een meerprijs kan aan de orde zijn ingeval van opvragen van labuitslagen en medische informatie van de persoon bij medisch specialisten.

De medische keuring kan eventueel aangevuld worden met de benodigde vaccinaties.
Deze keuringssoort kunt u aanvragen via afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl