Medische keuring/verklaring voor huwelijk in het buitenland

RijbewijskeuringsArts Header image

Soms kan een ambassade of organisatie in het buitenland u om een gezondheidsverklaring vragen, denkt u bijvoorbeeld aan de situatie dat u een visum aanvraagt om te kunnen trouwen in het buitenland.

De keuringsarts van RijbewijskeuringsArts.nl kijkt hierbij of u in goede gezondheid verkeert of bijvoorbeeld een besmettelijke ziekte heeft.

Informeert u bij de ambassade of consulaat naar de vereisten of voorwaarden.

Voor deze verklaring dient u een medische keuring te ondergaan om te zien of u voldoet aan de gezondheidseisen van het desbetreffende land. Dit kan eventueel aangevuld worden met vaccinaties.

Na terugkeer kan evt. een medische keuring nodig zijn, om uit te sluiten dat u in het buitenland ziekten hebt opgelopen.

Toelichting bij opbouw van het tarief en de inhoud van de keuring:

Bij de medische keuring kunnen naast de eigen observatie, anamnese (medische voorgeschiedenis die u vertelt) en lichamelijk onderzoek ook bijvoorbeeld medische rapportages van specialisten, lab uitslagen en vaccinatieboekjes betrokken worden.

Een meerprijs kan aan de orde zijn ingeval van opvragen van labuitslagen en medische informatie van de persoon bij medisch specialisten.

De medische keuring kan eventueel aangevuld worden met de benodigde vaccinaties.
Deze keuringssoort kunt u aanvragen via afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl