Verlenging Surinaams Rijbewijs

Dr. Sadiek voert ook verlengingen Surinaams Rijbewijs uit. Hij is daartoe bevoegd en zowel in Suriname als in Nederland geregistreerd als arts.

Wij volgen bij de keuring de eisen voor het verlengen van het Nederlands rijbewijs. Een belangrijk verschil hierbij is dat niet de arts van het CBR maar de keurende arts, in dit geval, Dr. Sadiek besluit of u al dan niet geschikt bent om aan het verkeer deel te nemen. Bij geschiktheid krijgt u daarvoor een schriftelijke verklaring mee van Dr. Sadiek.

Bekijk de website van het Surinaams Consulaat: klik hier voor meer informatie hierover.

Maak een afspraak via: 085-01 80800 of via afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl