Stapsgewijze gids Gezondheidsverklaring CBR Rijbewijskeuring

Kennis 05 jul. 2023

Vermoedelijk zoekt u informatie over de Gezondheidsverklaring. Ons blog gaat over het proces waarbij u gecontroleerd wordt door de RijbewijskeuringsArts op de lichamelijke en geestelijke gezondheid om een rijbewijs aan te kunnen vragen of te verlengen. We gaan u stap voor stap door het traject helpen, we geven u alle nodige informatie.

Gezondheidsverklaring - RijbewijskeuringsArts.nl

De Gezondheidsverklaring 

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is de enige instantie in Nederland die verantwoordelijk is voor het beoordelen van de rijgeschiktheid van bestuurders van motorrijtuigen, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een belangrijk onderdeel van dit proces is het invullen van de Gezondheidsverklaring.

Het doel van de gezondheidsverklaring?

Het doel van de verklaring is om te beoordelen of iemand, zowel lichamelijk als geestelijk, medisch geschikt is om veilig aan het verkeer deel te nemen. Het CBR gebruikt de informatie uit de Gezondheidsverklaring en de daaropvolgende keuringsverslagen om te bepalen of er eventueel aanvullende medische keuringen nodig zijn, voordat iemand het rijbewijs kan aanvragen of verlengen. 

Wanneer moet de Gezondheidsverklaring worden ingevuld?

 • Rijbewijsaanvraag: als u een nieuw rijbewijs wilt aanvragen, bijvoorbeeld voor het behalen van het eerste rijbewijs of voor het toevoegen van een nieuwe rijbewijscategorie;
   
 • Rijbewijsverlenging: wanneer uw huidige rijbewijs binnenkort verloopt en u het wilt verlengen; 

 • Rijbewijsverlenging: wanneer u beroepschauffeur bent voor categorie C en D;

 • Medische wijzigingen: als er zich wijzigingen hebben voorgedaan in uw gezondheidssituatie die van invloed kunnen zijn op de rijgeschiktheid. Bijvoorbeeld na een medische ingreep, het starten van medicatie die invloed kan hebben op de rijvaardigheid, of het ontwikkelen van een aandoening die van invloed kan zijn op het rijvermogen; 

 • 75-plussers: als uw rijbewijs op of na uw 75e verloopt; 

 • Bij een mededelingenprocedure door de politie (bijvoorbeeld rijontzegging door alcoholmisbruik in het verkeer);

 • Het omwisselen van rijbewijzen uit EU-landen naar het Nederlands rijbewijs;

 • Het omwisselen van rijbewijzen buiten EU-landen voor (bijvoorbeeld) expats naar het Nederlands rijbewijs;

 • Het omwisselen van het Nederlands militair rijbewijs naar het Nederlands burger rijbewijs. 

Bij het aanvragen van een Gezondheidsverklaring is het belangrijk om de volledige en juiste informatie in te dienen. Er wordt gelet op verschillende factoren, waaronder uw algemene gezondheidsbeeld, informatie over eventuele bestaande lichamelijk en geestelijke aandoeningen en informatie over de medicijnen die u gebruikt.  

U dient de Gezondheidsverklaring in te vullen op www.cbr.nl. en in te loggen middels uw DigiD. 
U kunt de Gezondheidsverklaring ook op het gemeentehuis kopen (€44,50).

Het CBR zal de Gezondheidsverklaring beoordelen en als reactie hierop een of meerdere keuringsverslagen opsturen naar u. Afhankelijk van uw medische situatie ontvangt u één of meerdere keuringsverslagen, bijvoorbeeld voor hart-en vaatziekten, epilepsie enzovoorts. Vervolgens gaat u met uw keuringsverslag (en) op afspraak bij RijbewijskeuringsArts.nl, tenzij u naar een specialist moet. Lees de brieven van het CBR goed door of stel uw vraag voor de zekerheid via afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl

RijbewijskeuringsArts.nl rekent voor u slechts één tarief af, ongeacht uw aantal keuringsverslagen.

Problemen bij het invullen van de Gezondheidsverklaring?

Het aanvragen van een Gezondheidsverklaring kan een lastig proces zijn. Een van de meest voorkomende problemen die mensen tegenkomen, is het feit dat het CBR specifieke informatie van u vereist om de Gezondheidsverklaring in te kunnen vullen. Dit kan variëren van medische aandoeningen die u nog niet goed begrijpt, die nog niet behandeld worden, of gebeurtenissen van vroeger waarover u mogelijk niet meer zoveel weet. Zorg er daarom voor dat u alle informatie verzamelt die u nodig hebt om zo de Gezondheidsverklaring zo volledig mogelijk en juist in te kunnen vullen.

We raden u daarom aan om van tevoren uw behandelend arts (huisarts en/of specialist) te raadplegen en een overzicht aan te vragen van uw gezondheidstoestand. Bewaar dit medisch overzicht/journaal van de huisarts digitaal of uitgeprint.  

Vanuit de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) wordt aangeraden de medische keuring door een onafhankelijke arts, niet zijnde uw huisarts en/of behandelaar, uit te laten voeren. Bij RijbewijskeuringsArts.nl werken wij met BIG-geregistreerde artsen die u op verschillende locaties in Nederland kunnen keuren.

Bij het invullen van de Gezondheidsverklaring is het belangrijk om alert te zijn op mogelijke oplichting. Gebruik daarom alleen de officiële website van het CBR (www.cbr.nl) om de Gezondheidsverklaring in te vullen en om te betalen. 

Neem de tijd: houd rekening met een reactietijd tot 4 weken van het CBR na het invullen van de Gezondheidsverklaring.  

De vervolgstappen na de Gezondheidsverklaring 

Het CBR zal het door de RijbewijskeuringsArts ingevulde Keuringsverslag beoordelen op basis van de door u aan de RijbewijskeuringsArts verstrekte informatie en op basis van de waarnemingen/bevindingen en metingen van de RijbewijskeuringsArts tijdens uw keuringsafspraak.

Indien nodig kan het CBR na uw keuring aan RijbewijskeuringsArts om aanvullende medische informatie vragen. Deze schriftelijke aanvullende vragen handelt een arts van RijbewijskeuringsArts middels een gratis telefonisch consult met u af. 

Het kan ook voorkomen dat het CBR u doorverwijst naar een specialist, bijvoorbeeld een cardioloog, psychiater, internist.  Dit kan het geval zijn direct na ontvangst van uw gezondheidsverklaring of nadat uw keuring bij de RijbewijskeuringsArts heeft plaatsgevonden.

De medisch adviseur van het CBR zal middels al deze informatie uiteindelijk een besluit nemen over uw rijgeschiktheid, na toetsing aan de Regeling eisen geschiktheid 2000. Als het CBR oordeelt dat u rijgeschikt bent, zal u uw rijbewijs kunnen aanvragen of verlengen bij uw gemeentehuis. U ontvangt hierover bericht van het CBR per post of digitaal. 

Hoe lang is een keuringsuitslag geldig?

De keuringsuitslag is één (1) jaar geldig, waarin staat voor hoeveel jaar u het rijbewijs kan verlengen: één (1), drie (3) of vijf (5) jaar.  Aan de hand van uw medische situatie is uw rijbewijs één, drie, of vijf jaar geldig. U kunt opnieuw een Gezondheidsverklaring indienen als er wijzigingen zijn in uw gezondheid.  

Conclusie 

De Gezondheidsverklaring is een essentieel onderdeel van het proces voor het beoordelen van de rijgeschiktheid in Nederland. Het invullen van deze verklaring op de website van het CBR is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat bestuurders van motorrijtuigen veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Het is van groot belang om de vragen eerlijk, naar eer en geweten, en zorgvuldig te beantwoorden. Neem de tijd om de Gezondheidsverklaring nauwkeurig in te vullen en volg eventuele aanwijzingen van het CBR op als er medische keuringen nodig zijn. Lees goed of u naar een keurend arts of specialist moet.

Bij sommige aandoeningen die een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld een vergevorderd stadium van de ziekte van Alzheimer, wordt u ongeschikt verklaard door het CBR voor verkeersdeelname. Als u het niet eens bent met het besluit van het CBR, dan mag u of een herkeuring aanvragen of bezwaar indienen bij het CBR.

Door samen te werken met het CBR kunnen we het verkeer veiliger maken voor iedereen! 

Bronnen: