Rijbewijskeuring voor senioren vanaf 75 jaar: alles wat u moet weten

Kennis 29 jan. 2023

Een rijbewijskeuring voor senioren vanaf 75 jaar is een verplichte keuring die iedereen moet ondergaan die 75 jaar of ouder is en nog steeds in het bezit is van een geldig rijbewijs. Tijdens deze keuring wordt gekeken of de senior nog veilig deel kan nemen aan het verkeer. In dit artikel leggen we uit wat u kunt verwachten tijdens een keuring.

Rijbewijskeuring voor senioren vanaf 75 jaar

Wat is een rijbewijskeuring voor senioren?

Een rijbewijskeuring voor senioren is een verplichte keuring voor bestuurders van 75 jaar en ouder. Tijdens deze keuring wordt gekeken of de bestuurder nog voldoende rijgeschikt / rijvaardig is om veilig deel te nemen aan het verkeer.

Waarom een rijbewijskeuring voor senioren?

Met het ouder worden neemt de kans op gezondheidsproblemen helaas toe. Dit kan invloed hebben op de rijvaardigheid van de senior. Het aantal verkeersongelukken onder senioren neemt toe naarmate ze ouder worden. Dit komt doordat oudere mensen vaak last hebben van gezondheidsproblemen die invloed kunnen hebben op hun rijvaardigheid. Denk bijvoorbeeld aan:

  • slechtziendheid;
  • vermoeidheid;
  • geheugenproblemen;
  • dementie;
  • beroerte;
  • medicatiegebruik die de rijvaardigheid negatief beïnvloedt;
  • functiebeperkingen van de rug, nek of van één of meerdere ledematen.

Om de verkeersveiligheid te verhogen, is het daarom belangrijk dat senioren regelmatig hun rijvaardigheid laten toetsen. 

Wanneer moet u zich laten keuren?

Wanneer u al 75 jaar oud bent of wanneer u in de komende 5 jaar 75 jaar wordt, moet u bij verlenging van uw rijbewijs een medische keuring ondergaan. Senioren vanaf 75 jaar moeten zich elke 5 jaar laten keuren of eerder bij medische aandoeningen (bij een gewijzigde gezondheidstoestand). 

Gezondheidsverklaring 

U moet eerst een gezondheidsverklaring invullen. Dit is een formulier met vragen over uw gezondheid, dus vragen over ziektes die u heeft en over medicijnen die u gebruikt. U kunt de gezondheidsverklaring kopen bij uw gemeentehuis. U krijgt dan een papieren formulier dat u kunt invullen. Er zit een antwoordenveloppe bijgesloten, waarmee u het formulier naar het CBR kunt opsturen. U kunt de gezondheidsverklaring ook invullen (kopen) op de website van het CBR.

Deze site werkt net als MijnOverheid: u moet inloggen met uw DigID. Ook nu betaalt u een tarief (€44,50) voor de gezondheidsverklaring. U kunt uw gezondheidsverklaring daarna online invullen en digitaal naar het CBR sturen. Op grond van uw gezondheidsverklaring, beslist het CBR of u gekeurd moet worden en welke keuringen dat zijn. Meestal kunt u gekeurd worden door een algemeen arts, maar soms wil het CBR aanvullend een verklaring van een medisch specialist.  Heeft u hulp nodig bij het invullen van de gezondheidsverklaring? Misschien kan familie of een goede vriend u helpen. U kunt ook hulp vragen bij uw bibliotheek. 

Hoe verloopt de seniorenkeuring (75+)?

Medisch onderzoek door arts

Tijdens het medisch onderzoek wordt gekeken of er geen medische beperkingen zijn die van invloed kunnen zijn op uw rijvaardigheid. De arts zal onder andere de volgende controles uitvoeren: 

•    Medische voorgeschiedenis/medicatie bespreking;
•    Oogtest: onderzoek of u nog voldoende zicht heeft om veilig deel te nemen aan het verkeer;
•    Bloeddruk: meting hoe hoog uw bloeddruk is;
•    Coördinatie- en evenwicht onderzoek: of u uw armen, benen (kracht), nek en rug nog goed kunt gebruiken;
•    Tijdens het gesprek vormt de arts zich een oordeel over uw mentale toestand;
•    Urinetest (of u suikerziekte heeft). 

Onderzoek door een medisch specialist

Dit vraagt het CBR wanneer er op grond van uw gezondheidsverklaring of op grond van de keuring, redenen zijn om verder te kijken. Denkt u bijvoorbeeld aan de ziekte van Parkinson. Het CBR wil dan het oordeel van een neuroloog. Wanneer u niet goed ziet, zal het CBR vragen om onderzoek door een oogarts om bijvoorbeeld staar uit te sluiten. Ook bij langer bestaande suikerziekte, vraagt het CBR om oogonderzoek naar netvliesafwijkingen die kunnen worden veroorzaakt door de diabetes. 

Rijtest

Een rijtest wordt gedaan, wanneer er op grond van de medische voorgeschiedenis (gezondheidsproblemen) of op grond van de keuring niet zeker is of u goed kunt rijden. Een rijtest is in principe gratis. Een rijinstructeur/examinator van het CBR maakt met u een proefrit, meestal in uw eigen auto. Tijdens de rijtest wordt gekeken of u nog voldoende rijvaardigheid heeft.

De instructeur let bijvoorbeeld op:
•    verkeersinzicht en -overzicht;
•    reactievermogen.

Bij de rijtest kan duidelijk worden dat u niet goed kunt rijden. Samen met u wordt onderzocht wat er nodig is, variërend van een training (rijlessen), aangepaste schoenen of technische aanpassingen van de auto. Hierna beoordeelt de arts van het CBR uw dossier opnieuw.

Wat gebeurt er na de keuring?

Het keuringsverslag stuurt de arts van RijbewijskeuringsArts.nl naar de arts van het CBR. Die beslist of u mag rijden. Stapsgewijs de procedure uitgelegd voor u:

Na de medische keuring en/of rijtest kan het CBR de volgende besluiten nemen:

•    U bent rijgeschikt: u mag uw rijbewijs halen of verlengen. Op dus naar het gemeentehuis om uw rijbewijs daadwerkelijk te verlengen. 

•    U bent rijgeschikt voor een bepaalde tijd: u mag een bepaalde periode rijden. De duur staat in het bericht  van het CBR en de einddatum wordt op uw rijbewijs vermeld.

•    U bent rijgeschikt onder voorwaarden: u mag rijden, maar u moet wel bepaalde maatregelen nemen om te mogen rijden op aanwijzing van het CBR. Er wordt een code op uw rijbewijs vermeld.

•    U bent niet rijgeschikt: helaas mag u niet of niet meer rijden. U kunt geen rijbewijs halen of verlengen. En heeft u al een rijbewijs, dan wordt dat ongeldig. Deze uitleg staat in het bericht van het CBR.

Let op: heeft u het besluit 'niet rijgeschikt' gekregen door gezondheidsproblemen of een beperking en zijn er verbeteringen in uw medische situatie? Dan kunt u zich opnieuw laten keuren.

Herkeuring en bezwaar

Wanneer het CBR vindt dat u niet meer veilig kunt rijden, vervalt uw rijbewijs. Bent u het niet eens met het besluit (oordeel) van het CBR, dan kunt u vragen om een herkeuring of bezwaar maken. Daarvoor neemt u contact op met het CBR. 

Waar kunt u zich laten keuren?

Een rijbewijskeuring kan worden uitgevoerd door elke BIG-geregistreerde arts. Van het CBR mag dat ook door uw eigen huisarts. Maar de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) adviseert een onafhankelijke arts te bezoeken zodat uw arts-patiënt relatie niet wordt geschaad bij een afkeuring. Bovendien hebben huisartsen het in het algemeen te druk en willen zij meestal geen rijbewijskeuringen doen. Zij verwijzen vaak door naar dokter Robert Sadiek en zijn team artsen van RijbewijskeuringsArts.nl

RijbewijskeuringsArts.nl keurt op meer dan 100 plekken in Nederland. Bekijk onze keuringslocaties hier. Leden van thuiszorgorganisatie, ouderenbonden of vakbonden krijgen korting op vertoon van hun lidmaatschapskaart/nummer. Wanneer u online uw afspraak maakt, krijgt u 5% korting op het keuringstarief van €45,- bij lidmaatschap (75+). 

Conclusie

Een rijbewijskeuring voor senioren is belangrijk om de verkeersveiligheid te verhogen. Dit geldt voor senioren van 75 jaar en ouder en iedereen die vlak voor zijn 75e verjaardag zijn rijbewijs moet verlengen. Tijdens de keuring wordt uw gezondheid gecontroleerd voor zover die van invloed kan zijn op uw rijvaardigheid. Op grond van de keuring beslist het CBR of u veilig kunt blijven rijden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze keuring en onze bijhorende producten bekijken? Bekijk dan onze keuringspagina: rijbewijskeuring vanaf 75 jaar of maak direct een afspraak. U kunt ons ook altijd bellen voor meer informatie of voor het maken van een afspraak: 085-0180800 (ma-vrij 09:00 t/m 17:00).

CBR Instructievideo - bezoek aan de arts